Samen werken aan gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Samen werken aan gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit

In Noordwest Nederland werken waterschappen, provincies, gemeenten en agrariërs aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Samenwerken is het sleutelwoord, bewustwording het vertrekpunt. 

Meer met minder

Ons oppervlakte water is op veel plekken al schoon, maar kan nog schoner. Bijvoorbeeld door minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en de uit- en afspoeling van landbouwgrond te verlagen. Maar hoe doe je dat? Oplossingen bedenken voor verbetering, begint met bewustwording.

Wat is je rol in het geheel en welk effect heeft dat? Vooral afvalwaterzuiveringen en agrarische bedrijven zijn een grote bron van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Dus kunnen zij ook een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van die waterkwaliteit. Daarvoor brengt Renske Zwart partijen met elkaar aan tafel en werkt met hen een gebiedsgerichte aanpak uit.

Van ambitie naar resultaat

Waterschappen, provincies, gemeenten, agrariërs, onderzoekers en marktpartijen zoals leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen leveren een aandeel in het proces. Als coördinator geeft Renske handen en voeten aan structurele samenwerking door het opstellen van concrete actieplannen, strakke projectcoördinatie en het organiseren van allerlei werksessies die ambities omzetten naar haalbare resultaten.