Samenwerken aan de gebiedsontwikkeling van een uniek werkgebied in Sloterdijk
Realisatie
realisatie
Slim vectorobject2
mobiliteit

Samenwerken aan de gebiedsontwikkeling van een uniek werkgebied in Sloterdijk

Gebiedsontwikkeling met flinke diversiteit aan functies

Tussen Haarlemmerliede en station Sloterdijk ligt aan weerszijden van de A5 een uniek werkgebied van Amsterdam. Het gebied is geschikt voor bedrijven met veel logistiek verkeer en die dicht bij de stad willen zitten. De opgave is om de beschikbare ruimte zo slim mogelijk in te richten en geschikt te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Ook krijgen de ambities van Amsterdam op het gebied van duurzaamheid en circulariteit een plek. Daarnaast komen er in Sloterdijk de komende jaren zo’n 5000 woningen bij. Samen met de provincie, gemeenten, ondernemers, havengebied Amsterdam werkt P2 aan de gebiedsontwikkeling van Sloterdijk.

Duurzame en circulaire economie concreet maken

De ruimte is schaars en daarom gebruiken we de vierkante meters zo slim en duurzaam mogelijk. We combineren winkelen, ondernemen, recreëren en werken. Zo hebben bewoners alle voorzieningen binnen handbereik. De nieuwe gebouwen moeten duurzaam en toekomstbestendig zijn. Samen met ondernemers verkennen we de verschillende functies die een gebouw kan hebben. We bouwen adaptief en flexibel, zodat de ruimte mee kan bewegen met de vraag van de toekomst. Ook is er plek voor initiatieven als de bouw van een datacentre, rioolwaterzuivering en de AIB. Dit biedt namelijk kansen om de restwarmte die zij produceren te gebruiken voor nieuwe producten of energietoevoer voor de woningen.

Mensen meekrijgen

In opdracht van de gemeente komen we in verschillende deelgebieden met alle belanghebbenden tot een propositie die omschrijft wat de waarde is van het gebied en hoe we deze waarde het beste kunnen verzilveren. In deze aanpak verbinden we belangen,  ontwikkelen we goede ideeën en strategieën en we voeren ze uit. De eerste projecten zijn in gang gezet. Om mensen mee te krijgen in alle plannen, moeten ze het zich kunnen voorstellen en je moet het goed kunnen uitleggen. Goed luisteren en uitleggen wat er voor hen in zit. Dan worden mensen enthousiast en bewegen mee in de ontwikkelingen.