Nieuwe natuur maken in Flevoland… Hoe doe je dat?
Ontwikkeling
ontwikkeling
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Nieuwe natuur maken in Flevoland… Hoe doe je dat?

In Oosterwold, een gebied ten oosten van Almere, krijgen zo’n twintig verschillende initiatiefnemers de mogelijkheid om nieuwe natuur te ontwikkelen.

P2 heeft met hen een ontwerp gemaakt voor hun gezamenlijke deelgebied en gezorgd dat de projecten pasten binnen de (ruimtelijke) kaders en regelgeving.

Anneke van der Zwaart en Ester de Bever maakten als procesmanagers samen met de initiatiefnemers twee schetsontwerpen. Hierin bundelden ze alle ideeën, variërend van een ‘vierkante meter natuur’ tot een natuurboerderij en een voedselbos, tot een samenhangende gebiedsontwikkeling. 

Vervolgens kreeg het P2-team, aangevuld met Henk van der Haar en Wieke Galama, de opdracht om de schetsontwerpen van de twee deelgebieden concreet uitvoerbaar te maken. De initiatieven moesten namelijk niet alleen passen binnen de geldende ruimtelijke kaders maar ook voldoen aan de spelregels van twee programma’s die actief zijn in hetzelfde gebied, Nieuwe Natuur én Oosterwold. 

Onderhandelen met effect

We legden de wensen en knelpunten op tafel en formuleerden samen met de belanghebbenden de oplossingen waardoor de initiatiefnemers nu hun plannen waar kunnen maken! Aan tafel zaten particulieren, natuurorganisaties, ondernemers en overheidspartijen.

In de aanpak hebben we elementen gebruikt van Verbindend Onderhandelen omdat je daarmee samen tot een resultaat komt dat voor álle partijen winst betekent.  

Zorgen en spanning

Er zijn afspraken gemaakt over aantallen hectares, locaties, invulling en de te volgen procedures rondom bestemmingsplannen en de Omgevingswet. Ook de zorgen van de huidige grondeigenaren en gebruikers, waar een hoop spanning zat, hebben we erkend in afspraken.
Deze opdracht laat mooi zien hoe bottom-up initiatieven vorm en uitvoering kunnen geven aan regionale gebiedsontwikkeling en wat dat betekent voor de overheden!