Medicijnresten uit water… Hoe doe je dat?
strategie
strategie

Medicijnresten uit water… Hoe doe je dat?

We gebruiken steeds meer geneesmiddelen. Een deel wordt in het lichaam opgenomen, maar een groot deel komt via de ontlasting en urine in het riool en daarna in het water. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater.

In de ketenaanpak Medicijnresten uit Water

werkt de rijksoverheid daarom sinds 2016 samen aan het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater.

Alleen door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen en waterzuivering, kunnen we het probleem oplossen. De andere partijen zijn: de Unie van Waterschappen, de drinkwaterbedrijven verenigd in de Vewin, gemeenten en verschillende partijen uit de zorgsector. P2 ondersteunt dit traject al vanaf het begin.

Geen standaard aanpak

Om tot een succesvolle ketenaanpak te komen, zijn Judith Hogenboom en Noor Focken gevraagd om het proces in goede banen te leiden. Het probleem is complex. Zo is de aanpak verschillend voor humane medicijnen, diergeneesmiddelen en antibioticaresistentie. Ook is er sprake van verschillende routes – van ziekenhuis tot woonwijken en de bodem. Daarmee moeten de oplossingen ook door meerdere (private) partijen en overheidsorganen gedragen en uitgevoerd worden.

Hoe breng je al deze belangen samen?

Door pragmatisch te werken. Iedere stakeholder werkt aan maatregelen die hij kan beïnvloeden. Ook handelen we alleen op de plekken waar de impact het grootst is. Tegelijkertijd borgen we de toegang tot zorg, door af te spreken dat we geen medicijnen verbieden.

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om het vliegwiel aan te zetten. Samen de handen uit de mouwen. Acties verzilveren. En gemaakte afspraken omzetten in actie voor de langere termijn. Alleen dan kan dit duurzaam veranderen. De komende jaren gaan we hard aan de slag met het Uitvoeringsprogramma Medicijnresten uit water 2018-2022. Zodat we ook in de toekomst goed (drink)water hebben!

Meer weten? Klik door op onderstaande bullets