Meervoudig ruimtegebruik Norfolkterrein Den Haag
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Meervoudig ruimtegebruik Norfolkterrein Den Haag

Aan het voormalig Norfolkterrein in Scheveningen worden woningen gebouwd. Dit vraagt om een nieuwe infrastructuur die moet passen in de al bestaande (ondergrondse) infrastructuur. De ondergrondse leiding met gezuiverd afvalwater van drie meter diameter lag letterlijk en figuurlijk in de weg. 

Tegengestelde belangen en complexe opgave

Gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland wisten dat ze er op de conventionele manier niet uit zouden komen. De tegengestelde belangen waren groot, de opgave was complex en een oplossing lag niet voor de hand. Via polderen zouden ze tot een zwak compromis komen of, in het ergste geval, zouden ze elkaar tegenkomen in de rechtszaal. Geen van de partijen was gebaat bij een langdurig traject of breuk in de samenwerking. 

Aanpak met oog voor alle belangen

De aanpak Verbindend Onderhandelen bood uitkomst, maar was in eerste instantie voor beide partijen nieuw en spannend. Onafhankelijk procesleider Marja van Schie heeft beide partijen bij elkaar gebracht. De eerste stap was het in kaart brengen van alle belangen, afhankelijkheden en het werkelijke probleem. Vanuit dat inzicht is gezamenlijk gezocht naar onderliggende feiten en benodigde kennis. Daarna was een oplossingenpakket snel gevonden die voor alle partijen waarde toevoegt. In het gehele proces werd steeds de vraag gesteld: doen we nog wel het juiste? Voldoet de oplossing aan alle belangen? Zo bleef de feeling met de oorspronkelijke uitdaging en het werken vanuit alle belangen centraal staan.

Leergierig en energiek

Het resultaat mag er zijn. Er ligt een gedragen oplossing die gefaseerd uitgevoerd kan worden door gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het mooie aan deze samenwerking was dat iedereen leergierig was, het avontuur aandurfde en er veel energie in de groep zat om tot een gedragen oplossing te komen. Deze andere manier van samenwerken werd beloond en was voor herhaling vatbaar!