Makkelijk over land de lucht in!
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Makkelijk over land de lucht in!

Om Schiphol te ontlasten, gaat Lelystad Airport een belangrijke rol spelen in het niet-mainport gebonden vliegverkeer van en naar Nederland. Dat heeft impact op de omgeving en infrastructuur.

Uitbreiding Lelystad Airport 

Het luchthavenbesluit van maart 2015 maakte de weg vrij voor uitbreiding van Lelystad Airport. Dit betekent o.a. verlenging van de startbaan en de bouw van een nieuwe terminal. Ook brengt het een forse uitbreiding van de bedrijvigheid in de directe omgeving met zich mee. Dat kan alleen als de bereikbaarheid ‘over land’ verbeterd wordt. Daarvoor wordt gewerkt aan de verbetering van het Openbaar Vervoer van de luchthaven naar Lelystad. En wordt bovendien een nieuwe wegverbinding vanaf de A6 aangelegd.

Omgevingsmanagement

Peter Prins is door de provincie Flevoland benaderd om vanaf 2017 als omgevingsmanager mee te werken aan de bereikbaarheid van Lelystad Airport en de directe omgeving. Een bijzondere uitdaging bij deze opgave is de samenhangende ontwikkeling van luchthaven, bedrijvigheid en bereikbaarheid. De communicatie met de omgeving moet natuurlijk op orde zijn, net als de vergunningen en het dossier kabels en leidingen. Daarbij spelen natuurlijk ook tijd, budget, belangen en stakeholders een rol. Peter werkt daarbij nauw samen met zijn ervaren collega-omgevingsmanager Joosje Bachman.