Hoe kun je de jeugdzorg in Dordrecht klaarstomen voor verandering?
Realisatie
realisatie
Stad
stad

Hoe kun je de jeugdzorg in Dordrecht klaarstomen voor verandering?

Ook de gemeente Dordrecht stond voor de uitdaging om per 1 januari 2015 de jeugdzorg anders in te richten. Er was spanning tussen het beleid en de realisatie van de gewenste opzet en inrichting van speciale jeugdteams.

Leon van Hoof en Robbin Pennings werden ingeschakeld als kwartiermaker om de jeugdteams en hun werkomgeving zo goed mogelijk klaar te stomen voor hun nieuwe taak.

Het kwartiermaken startte voor drie jeugdteams, één per stadsdeel van Dordrecht. Het College van B&W sprak de wens uit om daarnaast ook het model van sociale wijkteams in heel Dordrecht te realiseren.

In nauw samenspel met de opdrachtgever hebben we het implementatietraject voor versnelde invoering van sociale teams in Dordrecht vormgegeven en gerealiseerd. Dat deden we door een projectgroep samen te stellen van alle belanghebbenden en een gezamenlijke planning te maken.

Teambuilding

In een paar maanden tijd zijn sociale teams geformeerd uit diverse maatschappelijke hulpverleningsorganisaties. Ook hebben we meegedaan aan de selectie voor de juiste samenstelling van de jeugdteams. Verder zijn locaties verbouwd en ingericht voor vijf teams en is een informatie- en communicatielijn naar de belanghebbenden opgezet.

Anders denken en werken

We hebben het project strak aangepakt en veel aandacht besteed aan procesmatige aspecten. Zo kregen we draagvlak bij alle betrokkenen. De veranderende werk- en denkwijze die de gemeente van de hulpverleners vroeg, vroegen wij ook van de gemeente.

Onderwijs, jeugd, WMO, wijkgericht werken; door ons kwartiermaken zág je de scheiding tussen de afdelingen verdwijnen. Op 5 januari 2015 konden vijf kersverse teams aan hun taak in hun nieuwe huisvesting beginnen.