Cradle to Cradle: aansluiten in sneltreinvaart
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Cradle to Cradle: aansluiten in sneltreinvaart

Kennisoverdracht, innovatie en samenwerking voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Daar gaat het om in het Europese Cradle to Cradle project van 11 partners uit zes landen. Metropoolregio Eindhoven vroeg ons het project door de laatste cruciale fase te loodsen.

Stroomlijnen van culturen, inzichten en belangen

Doelstelling voor Wieke Galama was om deze rijdende, internationale trein soepel en vooral zonder vertraging richting slotbijeenkomst en productpresentatie te loodsen. Dat vraagt om meer dan alleen sturen op tijd, geld en kwaliteit. Want met zoveel verschillende nationaliteiten, culturen, partijen, belangen én drieënhalf jaar projecthistorie, spelen er allerlei gevoeligheden op inhoudelijk en relationeel gebied.

Mens- en doelgericht naar slotbijeenkomst

Wieke heeft als projectmanager vooral ingezet op de ‘menskant’ in het project; binnen het team in Eindhoven en binnen het partnerschap. Vanuit openheid, enthousiasme en betrokkenheid zijn zo bestaande frustraties uit de weg geruimd en gingen mensen weer mee in het gezamenlijk doel. De partijen kregen hernieuwd plezier in de samenwerking en zetten vaart richting het gezamenlijk doel. Op de slotbijeenkomst in Antwerpen stond er een herboren team dat vol trots het eindproduct presenteerde.