Coördinatie subsidieaanvraag tijdens reorganisatie
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Coördinatie subsidieaanvraag tijdens reorganisatie

Reorganiseren en tegelijkertijd ook zorgen dat een belangrijke subsidie rondkomt. Een flinke uitdaging voor Natuurmonumenten, die ons inschakelde om koers te houden, de rust te bewaken en de subsidieaanvraag te coördineren.

Klaar voor de toekomst

Bij natuurgebieden denk je aan stilte, wandelen, er even tussen uit. Niet aan de kosten van het natuurbeheer. Voor Natuurmonumenten is dat echter een dagelijkse uitdaging. Want met het ontwikkelen, beschermen en voor mensen ‘beleefbaar’ maken van natuurgebieden zijn hoge kosten gemoeid.

In 2016 stond Natuurmonumenten voor een stevige reorganisatie om organisatorisch en financieel future proof te worden. En moest tegelijkertijd een belangrijke subsidie aangevraagd worden die een essentieel onderdeel vormt voor de financiering van het natuurbeheer. Wieke Galama werd gevraagd om in deze hectische reorganisatieperiode de subsidieaanvraag te coördineren en koers te houden. 

Met de juiste partijen om tafel

Dat betekende dat Wieke moest zorgen dat de juiste gesprekken met elf provincies werden gevoerd, met als inzet een eenduidige openstelling van de provinciale Subsidieregeling natuur en landschap. Daarvoor was een intensievere samenwerking van de interne disciplines en van de centrale en regionale organisatieonderdelen nodig.

Door een zorgvuldige aanpak bleven de medewerkers van Natuurmonumenten gemotiveerd de juiste gegevens aan te dragen, ondanks alle onzekerheden die de reorganisatie ook voor hen met zich meebracht. Daardoor kon eind 2016 voor circa 120 miljoen euro subsidie worden aangevraagd. En is voor de komende zes jaar weer een belangrijke basis gelegd voor het beheer van veel mooie natuurgebieden in Nederland!