Constructief samenwerken aan stevige dijken
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Constructief samenwerken aan stevige dijken

Het Waterschap Hollandse Delta werkt aan de versterking van bijna 60 kilometer dijk om burgers blijvend te beschermen tegen hoog water. Een ingrijpend plan met een dynamisch speelveld aan betrokkenen. Ingrediënten voor goed omgevingsmanagement.

Eén doel, meer partijen

Onder de rook van Rotterdam, in de Hoeksche Waard, werkt waterschap Hollandse Delta aan versterking van de dijken. Daar zijn tal van andere partijen bij betrokken: aannemers, netbeheerders, bewoners, agrariërs, technici, ondernemers, planners en vergunningverleners. Joosje Bachman is voor twee projecten binnen deze complexe opgave de omgevingsmanager van het Integraal Projectmanagement team.  

Plan met impact voor omgeving

De uitvoering van het werk, maar ook het eindresultaat, heeft ingrijpende gevolgen voor de omgeving. Zo worden er dwars door twee dorpskernen damwanden geplaatst, soms op wel 70 centimeter van de gevels van huizen. Er wordt ook een lengte van 6 kilometer steenbekleding aan de buitenkant van de dijk aangebracht; een heel verschil met de vroegere groene dijk. Voor de dijkversterking zijn het verleggen van kabels en leidingen en het aankopen van grond noodzakelijk.

Haalbare oplossingsrichtingen

Om dit allemaal te realiseren, voert Joosje veel gesprekken met alle betrokkenen: ‘wat zijn de belangen, zorgen en wensen; wat is nodig, wat betekent dit en zijn er alternatieven denkbaar?’ Samen met de aannemer werkt Joosje aan het minimaliseren van de overlast voor de omgeving en aan succesvolle oplevering van het project binnen tijd en budget. Joosjes aanpak is persoonlijk, betrokken en open. Door aandacht te hebben voor alle partijen, voor de verschillende belangen, en het gesprek hierover met elkaar aan te gaan, ontstaat er ruimte en vertrouwen om samen oplossingen te bedenken.