Bottom up strategie in Mozaïek Dommelvallei

Bottom up strategie in Mozaïek Dommelvallei

Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Noord-Brabant werken samen aan nieuwe ruimtelijke vraagstukken op het gebied van stad, natuur en productieland. 

Wonen, werken en ondernemen

In opdracht van de provincie, de 5 grote steden en de waterschappen in Noord-Brabant is Mozaïek Brabant ontwikkeld. In deze aanpak worden wonen, werken en innovatief ondernemen meer dan voorheen gekoppeld aan het Brabantse grond- en oppervlaktewater via 6 modeloplossingen, de  zogenaamde ‘watermachines’. Vanuit een bottom-up strategie, in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft met een aantal betrokken bewoners en ondernemers het initiatief genomen voor een proeftuin voor Mozaïek Brabant in zijn eigen achtertuin, de Dommelvallei.

Water als centraal en verbindend element

In opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode heeft Peter Prins een drietal project geleid die, samen met een vierde project, invulling geven aan hoe Sint-Oedenrode leeft en werkt met water. Sportvelden worden verplaatst, afvalwater wordt afgekoppeld, speeltoestellen geven kinderen een beeld van de waterwereld en er ontstaat ruimte voor waterberging, recreatie en wonen. De belangrijkste slag daarin was de vertaling van de vrij complexe watermachines naar de herkenbare payoff ‘Sint-Oedenrode leeft en werkt met water’. Het is nu aan de nieuwe gemeente Meierijstad (ontstaan uit de fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode) om het Mozaïek virus verder te verspreiden in de Dommelvallei.