Webinar reeks Masters of the Mutual Gains Approach

Webinar reeks Masters of the Mutual Gains Approach

Het MGA-netwerk is het nieuwe jaar gestart met een uitnodiging voor een reeks webinars. Laat je inspireren door de inzichten van vooraanstaande deskundigen op het gebied van de toepassing van de Mutual Gains Approach.

Vanaf maart 2021 is een reeks gratis maandelijkse webinars gestart. 

(Mis)understandings about BATNA door Lawrence Susskind op maandag 8 maart

Bij de toepassing van de Mutual Gains Approach is één van de belangrijkste aspecten het kennen van je BATNA en de mogelijkheden dat te verbeteren, het inschatten van de BATNA’s van andere partijen en het daarmee omgaan bij het doen van voorstellen voor oplossingen. Voor velen is BATNA het begrip waarop het moeilijkst vat is te krijgen met ongewenste resultaten als gevolg. Prof. Susskind leidt ons langs mogelijke valkuilen en laat zien hoe je een BATNA optimaal kunt benutten.

Prof. Lawrence Susskind (MIT, Harvard en Tufts Universities) is one of America’s most experienced public and environmental dispute mediators, and leading figure in the dispute resolution field. He has mediated more than fifty complex disputes related to the siting of controversial facilities, the setting of public health and safety standards, the formulation & implementation of development plans and conflicts among racial and ethnic groups — serving on occasion as a special court-appointed master. He currently teaches Negotiation and Dispute Resolution in the Public Sector, Introduction to Environmental Policy and Planning, Water Diplomacy, and Entrepreneurial Negotiation. 

Culturele belemmeringen bij toepassing van MGA door Frans Evers op dinsdag 6 april

Frans Evers neemt ons mee langs (culturele) obstakels die tijdens onderhandelingen een rol kunnen spelen, waar wij ons vaak niet bewust van zijn. Juist het actieve bewustzijn hiervan en de wijze hoe hiermee om te gaan, spelen een doorslaggevende rol in het wel of niet slagen van (internationale) onderhandelingen. Frans Evers gaat in op onderhandelingslessen met inspirerende voorbeelden uit zijn jarenlange praktijk als onderhandelaar en beleidsbemiddelaar. Ze leren ons een (nog) beter voorbereide onderhandelaar te zijn.

Mr. Frans Evers heeft als onderhandelaar en onafhankelijk voorzitter ruim 40 jaar ervaring in binnen- en buitenland. Hij heeft stakeholders gezamenlijk tot oplossingen gebracht van conflicten die voorheen niet oplosbaar leken. Samen met professor Susskind licht hij in ‘Het Kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat’ de vele aspecten van het Mutual Gains gedachtegoed toe met praktijkvoorbeelden in Nederland.

In diverse functies bij de rijksoverheid leidde hij onderhandelingen over milieubeleid en wetgeving en internationaal, onder andere in verband van de EU, de OESO en de VN. Als Directeur-generaal van de RGD werkte hij aan de verbetering van de samenwerking met marktpartijen. Als hoofddirecteur van Natuurmonumenten was hij onder meer betrokken bij onderhandelingen over de aanleg van IJburg en de Tweede Maasvlakte. In binnen- en buitenland geeft hij trainingen en colleges over MGA binnen overheidsorganisaties, NGO’s, het bedrijfsleven en aan vele universiteiten.

Self knowledge as a source of power in negotiations door Barbara Oliveira op maandag 10 mei

Een onderhandelingsomgeving is een omgeving die wordt gekenmerkt door een gebrek aan controle. Zelfs als we ons goed voorbereiden en scenario's tekenen, is er weinig controle over de uitkomst of het gedrag van andere partijen. Het enige element waarover we enige controle 'kunnen' hebben of beweren, is onszelf: door onze bagage, onze voorkeuren, onze vooroordelen, zwakheden en sterke punten te kennen en te bezitten, zijn we in staat om vollediger deel te nemen aan de onderhandelingen. Het webinar introduceert manieren om sleutelcompetenties in zelfleiderschap op te bouwen en iemands "ontwikkelingsvoordeel" zien als een leuke, inspirerende en verleggende nieuwe grens voor alle onderhandelaars.

Barbara Oliveira is a lawyer, thought leader, process designer and facilitator, and professional mediator in socio-environmental conflict transformation. She is a Master Integral Coach and member of the CBI Global network and holds a PhD and a Masters in International Law and International Dispute Settlement. Throughout her career, she has supported more than 2500 leading organizations and leaders in cracking wicked problems and devising sustainable solutions on themes of sustainable development, supply chains, biodiversity, climate change, energy transitions, human organizations, globally. In the Netherlands, she runs the Collaboration Laboratory supporting leaders and organizations in their efforts to develop and implement collaborative solutions, policies and strategies.

Resolving Land and Energy Conflicts door Patrick Field op maandag 7 juni

Er is geen gratis lunch! Energie locatie is een complexe onderneming met een hoog risico, grote onzekerheid en de enige zekerheid dat de ene of de andere kiesdistrict boos en tegengesteld zal zijn. En dit geldt ongeacht of het energieproject een gas- en oliepijpleiding is of een offshore duurzaam windproject. Er zijn geen "goeden" op het gebied van energielocatie, hoe nobel het beleidsdoel ook is om onze planeet te beschermen, banen te creëren of onze geavanceerde economieën van brandstof te voorzien. Maar onderhandelingstheorie en -praktijk bieden lessen voor het benaderen van dergelijke gevallen. Zinvol als onvolmaakte betrokkenheid mogelijk is. Dit webinar zal de bronnen van energie locatie-conflicten in de VS onderzoeken, praktijkvoorbeelden geven van het gebruik van wederzijdse winstonderhandelingen om processen of zelfs resultaten te verbeteren, en zal eindigen met sleutelprincipes om betere energie locatie-processen te informeren.

Patrick Field was until recently Managing Director at the Consensus Building Institute and Associate Director of the MIT-Harvard Public Disputes Program. For 24 years, he has built consensus and collaboration capacity on complex public and organizational issues in the U.S. and Canada. His primary focus is building agreements on and finding solutions for the built and natural environment across sectors, interests, disciplines, and organizations. Patrick has worked with major industrial sectors in energy, mining, construction and development, and food and agriculture. His cases have involved energy facility siting, river, estuarine and groundwater restoration, food system and sustainable agriculture policy and programs, land use and transportation projects and wildlife management.

Meer webinars

Na de zomer organiseren we nieuwe webinars met nieuwe sprekers. Data worden later gepubliceerd.