Webinar 'Duurzaam verpakken organiseren binnen je bedrijf'

Webinar 'Duurzaam verpakken organiseren binnen je bedrijf'

dinsdag 17 mei 2022 | 15.30 uur - 17.30 uur

Duurzaam verpakken staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Er wordt stevig ingezet op reductie, recycling en re-use van verpakkingen. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. In dit interactieve webinar bieden we handvatten om de volgende stap te maken in het organiseren van meer duurzame verpakkingen in de foodsector.

Het zijn uitdagende tijden voor de verpakking. De benodigde transitie naar een circulair voedselsysteem vraagt om een fundamentele omslag in organisaties en in de totale keten. Respondenten uit de nationale benchmark 'Duurzaam Produceren in de Foodsector' geven aan dat verpakking een essentieel onderdeel is van de duurzaamheidsagenda. Een kleine groep uit de benchmark loopt voorop. Ze hebben hun ketensamenwerking goed op orde. En koplopers zijn bezig met uitbreiding en schaalvergroting. Ze hebben geïnvesteerd in reductie van plastic,  recyclebare verpakkingen en recycled-PET.  Koplopers investeren in CO2 neutrale productie. Deze investeringen leveren blijvend voordeel op.

Ze erkennen ook dat de transitie geen makkelijke weg is, en dat er nog veel grote stappen te maken zijn voor duurzaam food verpakken. Maar hoe organiseer je deze stappen die duurzaamheidswaarde toevoegen? Hoe vertaal je een strategie naar resultaat, wie doet wat, wanneer, hoe en waarom?

Inhoud Webinar

  • Hoe organiseer je de benodigde stappen van meer duurzame verpakkingen in de foodsector?
  • Hoe kom je van een eerste idee naar een organisatie-brede strategie?
  • Hoe zorg je voor realisatie in een complexe omgeving?
  • Hoe organiseer je samenwerking in de keten terwijl je ook tegenover elkaar staat als concurrenten?
  • Wat zijn interessante en leerzame handvatten van organisaties die we als koplopers op dit gebied mogen bestempelen?

Deze vragen staan centraal tijdens het webinar. We lichten kort de resultaten toe van de benchmark, halen ervaring uit de dagelijkse praktijk aan en voeren met elkaar het goede gesprek.

 

 

Sprekers

We hebben twee sprekers aangetrokken die ons meenemen in hun dagelijkse praktijk.

Martine Kruiswijk, Sustainability Manager Vrumona (Heineken) 

Martine stond aan de wieg van het opzetten van de duurzaamheids-strategieën voor verpakkingen bij Vrumona. Met haar achtergrond als verpakkingstechnoloog gebruikt ze haar kennis en kunde om binnen een bestaande organisatie richting te geven aan verduurzaming van verpakkingen, zodat deze toekomstbestendig worden en blijven. Hiervoor zette ze een nieuw team op met focus op verduurzaming.

Bjorn de Koeijer, Assistant professor & Researcher University of Twente 

Bjorn heeft zijn strepen gehaald door academisch onderzoek te doen naar activiteiten binnen bedrijfsorganisatie om verpakkingen te verduurzamen. Hij vergaarde en analyseerde data, interviewde verpakkingsontwikkelaars en onderzocht werkprocessen. Hij trok conclusies voor verbeterpunten op zowel op strategisch als operationeel niveau, zodat bedrijven verduurzaming van verpakkingen naar een hoger plan kunnen brengen.

 

Praktisch

Het webinar vindt plaats op dinsdag 17 mei 2022 van 15.30 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Aanmelden

Je kunt het webinar bijwonen door je hieronder aan te melden. Er zijn geen kosten aan het webinar verbonden. Je ontvangt van ons dan tijdig de link voor deelname aan het webinar. Wil je ook het benchmarkrapport ontvangen, klik dan hier.

Meld je aan