Webinar 'Circulair ondernemen in de foodsector'
Webinar 'Circulair ondernemen in de foodsector'

Webinar 'Circulair ondernemen in de foodsector'

'grip op circulair produceren'

Donderdag 24 juni 2021

15.30 — 17.30 uur

In de foodwereld speelt verduurzaming een steeds crucialere rol. 'Voedselbedrijven hebben geen bestaansrecht als ze over 10 jaar niet circulair zijn', was een van de stellingen uit de nationale benchmark 'Duurzaam Produceren in de Foodsector'. Respondenten gaven aan dat alleen de termijn van 10 jaar uit deze stelling erg snel is. Maar dat niet-circulaire bedrijven een groot probleem hebben wordt door allemaal erkend. Met andere woorden: bedrijven realiseren zich terdege dat we hard op weg zijn naar een wereld zonder afval, maar zien dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat het zover is. Tijd voor een interactief webinar om met elkaar de versnelling op te zoeken.

Inhoud webinar

De vragen 'Hoe circulair ben je nu al' en 'Wat zijn je ambities?' staan centraal tijdens dit webinar. Is het voldoende om je te richten op de zogeheten 3R-aanpak van Reduce, R-use en Re-cycle? Of is er een complete systeemverandering nodig met een volledig gesloten kringloop waarin elke reststroom wordt gebruikt voor een nieuw product?

Dit lijken makkelijke vragen, maar dat zijn het niet. Aan welke knop moet je in je bedrijf draaien om het circulaire proces verder te ontwikkelen. Wat zijn interessante en leerzame handvatten van organisaties die we als koplopers op dit gebied mogen bestempelen.

Sprekers

Dit webinar biedt niet alleen leerzame handvatten vanuit de nationale benchmark 'Duurzaam Produceren in de Foodsector' maar geeft ook sprekers uit praktijk de ruimte. Beide bedrijven lopen in de voorhoede op het gebied van circulair ondernemen.

 

Marthijn Junggeburth, Manager Duurzaamheid van Swinkels Family Brewers

Swinkels Family Brewers ontwikkelde de Swinkels Circularity Index: een model om te berekenen in hoeverre je als bedrijf circulair onderneemt en in welke mate bepaalde acties bijdragen aan de circulariteit binnen je organisatie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het productieproces, maar bijvoorbeeld ook naar de inkoop van grondstoffen en de reststromen. Marthijn Junggeburth deelt deze kennistool graag met de buitenwereld. Hij is er trots op en dat voel je als je hem hoort praten! 

 Andries Olie, Sustainability Manager bij Royal Cosun

Cosun produceert voedingsmiddelen en -ingrediënten als suiker en friet, maar gebruikt alles van de gewassen die zij verwerken! Zo is Cosun Beet Company de grootste producent van groen gas door suikerbietenresten te vergisten en is Duynie Group gespecialiseerd in co-producten. Cosun beschikt ook over een innovation center, een kennis- en expertisecentrum op het gebied van productontwikkeling, procestechnologie, analyse en onderzoek op het gebied van biobased toepassingen. Andries Olie,  trots vertegenwoordiger van Royal Cosun, vertelt zijn verhaal met enthousiasme en inspireert graag andere bedrijven op het gebied van circulair denken.

 

Aanmelden

Je kunt het webinar bijwonen door je hieronder aan te melden. Er zijn geen kosten aan het webinar verbonden. Je ontvangt van ons dan tijdig de link voor deelname aan het webinar. Wil je ook het benchmarkrapport ontvangen, klik dan hier.

Meld je aan