Warm aanbevolen het boek 'het kan wel'

Warm aanbevolen het boek 'het kan wel'

De tweede herziene editie van het boek ‘Het kan wel!’ van Frans Evers en Lawrence Susskind is onlangs verschenen. Een aanrader voor diegenen die duurzaam resultaat willen boeken in een krachtenveld met veel uiteenlopende belangen.

De denkwijze en essenties van de Mutual Gains Approach worden in het boek stap voor stap toegelicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In ‘Het kan wel!' lees je de p2-case van Anneke van der Zwaart over hoe wij met succes de veiligheid op de Eems hebben aangepakt door de oliebestrijding te verbeteren, met oog voor ecologische en economische belangen. We noemen dat ‘Verbindend Onderhandelen’. Een denkwijze waarbij we de essenties van Mutual Gains Approach en Succesvol Procesmanagement combineren. Ook in veel andere complexe opgaven boeken we vitale en duurzame resultaten met Verbindend Onderhandelen. Meer weten over onze praktijkaanpak bij uw vraagstuk? Of wilt u mensen trainen om zelf betere resultaten te boeken? Meer informatie, contact Marja van Schie.