Voor de troepen uit: werken met een casusteam

Voor de troepen uit: werken met een casusteam

In Zuid-Limburg werkt deze nieuwe vorm van samenwerken bij ruimtelijke ontwikkelingen

Met de Omgevingswet wil de overheid straks in een vroeg stadium actieve betrokkenheid van belanghebbenden stimuleren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ook krijgen overheden een meer faciliterende rol en denken zij mee met de initiatiefnemer, zodat zijn plan een bijdrage levert aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Hoe ga je aan de slag en welk instrument past bij de regelgestuurde taken van de overheid? In Zuid-Limburg zijn ze er al mee bezig.

Binnen het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt al geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van samenwerken, namelijk in casusteams. Het werken met de casusteam-aanpak is een praktijkschool voor het werken met de Omgevingswet. Binnen de (nog) bestaande regelgeving zoeken naar een nieuwe werkwijze vraagt om lef en creativiteit van alle deelnemers. Door het gezamenlijk verbinden van belangen in de praktijk te ervaren, leer je wat beter kan.

Casusteam-aanpak

Bij het werken in casusteams staat het initiatief centraal, met als doel om zowel de haalbaarheid ervan als het draagvlak ervoor te vergroten. De casusteam-aanpak is daarmee bedoeld als een gezamenlijk en integraal ontwerpproces, dat leunt op respect voor elkaars belangen, op een constructieve en ontwerpende houding en op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit en draagvlak. Dit in tegenstelling tot het reguliere proces, waarbij een plan -dat de initiatiefnemer bij (meestal) de gemeente heeft ingediend- opeenvolgend en apart vanuit verschillende loketten beoordeeld wordt.

Deze aanpak vraagt om een andere houding en ander gedrag van iedereen

Combinatie van inhoud, procedures en relatie

Het succes van samenwerken binnen een casusteam hangt niet alleen af van de nieuwe werkwijze en verdeling van verantwoordelijkheden. Samenwerken is succesvol als het lukt om de combinatie van inhoud, procedures en de onderlinge relatie goed in balans te brengen. De inhoud moet eenduidig gedefinieerd zijn: het moet duidelijk zijn welke partijen aan tafel zitten en welke rol zij vervullen. Daarnaast is het van belang om een duurzame relatie op te bouwen en te ontwikkelen. Hoe communiceren partijen met elkaar, is er openheid en wordt er transparant gewerkt?

Provincie Limburg veelbelovend van start met casusteams

Herman van Steenwijk2

Herman van Steenwijk

Herman van Steenwijk, senior beleidsmedewerker van de provincie Limburg en opdrachtgever voor P2: ‘Vanaf 2015 werken we bij verschillende casussen met casusteams. Het is een gedurfde keuze geweest om niet te wachten op de Omgevingswet maar om alvast voor de troepen uit te lopen. Dat ging natuurlijk met vallen en opstaan, want deze aanpak vraagt om een andere houding en ander gedrag van iedereen. De casusteam-aanpak is voor ons veelbelovend en een groei-model voor een nieuwe manier van samenwerken.

We hebben de aanpak recent met elkaar geëvalueerd. Aan de hand van de aanbevelingen kunnen we een mooie verbeterslag maken. Hiermee zetten we weer een goede stap in onze ambitie om op een andere manier samen te werken om een nog mooier Nationaal Landschap Zuid-Limburg te realiseren.’

Aan de slag

Wil je meer weten over werken in casusteams? Download de 'Leidraad werken in casusteams' die is opgesteld voor de provincie Limburg.

Terug naar de nieuwsbrief