Vijfde webinar Masters of the Mutual Gains Approach

Vijfde webinar Masters of the Mutual Gains Approach

Na een succesvolle reeks webinars in het voorjaar, start het MGA-netwerk in het najaar wederom meteen serie maandelijkse webinars. Laat je inspireren door de inzichten van vooraanstaande deskundigen op het gebied van de Mutual Gains Approach en doe actief mee in het gesprek.

  

Vertrouwen bouwen en behouden door Marja van Schie

Maandag 13 september 2021 van 19.30 tot 20.30 uur

Vertrouwen kunnen bouwen en behouden is een onmisbare vaardigheid bij het toepassen van de Mutual Gains Approach. Maar wat is eigenlijk vertrouwen en waarom is het zo belangrijk? Hoe kun je wantrouwen overwinnen? Vertrouwen is niet zo ongrijpbaar als het soms lijkt. Het is daadwerkelijk op te bouwen en ook te herstellen als dat nodig is. Marja van Schie slaat in dit webinar een brug tussen theorie en praktijk en illustreert met praktische voorbeelden hoe bouwen aan vertrouwen er uit kan zien.

Marja van Schie is Verbindend Onderhandelaar voor Inclusief en voor P2. Ze ondersteunt organisaties, overheden, ondernemers en burgers die oplossingen zoeken voor weerbarstige maatschappelijke vraagstukken. Ze werkt met de betrokken stakeholders aan wateropgaven, de aanpak van de stikstofproblematiek, groen-groen dilemma’s zoals duurzame energie en natuurbehoud en in sociaaleconomische vraagstukken voor de SER. Marja geeft trainingen Verbindend Onderhandelen in Nederland en daarbuiten en houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van het vakgebied.

Opzet webinar

De aangekondigde spreker licht het onderwerp voorzien van persoonlijke inzichten toe. Twee co-referenten, lid van het MGA-netwerk, geven een korte reactie. Daarin nemen zij ook de per chat binnen gekomen vragen vanuit de deelnemers mee. Vragen kunnen ook vooraf gesteld worden. Vragen kunnen ook gesteld worden voor woensdag 8 september. Na de sluiting om 20.30 uur is er de mogelijkheid kort informeel na te praten. Deelname is gratis. \

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden voor het webinar.

Komende webinars


Datum: maandag 11 oktober, van 19.30 tot 20.30 uur

Onderwerp: The climate negotiations in the context of the SDG process (English)

Spreker: Adil Najam

 

Datum: maandag 15 november, van 19.30 tot 20.30 uur

Onderwerp: Bestuurders moeten besturen (Nederlands)

Spreker: Hans van Zijst