Pleidooi voor voortzetting van het verbindend onderhandelen bij Heuffproject

Pleidooi voor voortzetting van het verbindend onderhandelen bij Heuffproject

De fracties waren enthousiast over de resultaten van het verbindend onderhandelen onder leiding van onafhankelijk procesbegeleider Femke Vergeest. Ook de opstelling van de diverse partijen - voorheen vaak lijnrecht tegenover elkaar - oogstte lof.

De betrokken partijen zijn trots op het bereikte resultaat: "Als dit geen win win situatie is, wat dan wel? We gaan van een vuilstort naar echte natuur; een plaats waar het goed toeven is. Een prachtig bos om te wandelen; natuur in optima forma."

De plannen zijn globaal:

  • het grootste deel van het terrein wordt natuurgebied
  • er komt beperkte woningbouw
  • aan de Waalkant met maximaal 5 villa’s en 12 appartementen
  • het terrein wordt toegankelijk voor recreanten, dat geldt ook voor de strandjes
  • beheer bij Staatsbosbeheer