Tweede webinar Masters of the Mutual Gains Approach

Tweede webinar Masters of the Mutual Gains Approach

Het MGA-netwerk organiseert een reeks webinars. Laat je inspireren door de inzichten van vooraanstaande deskundigen op het gebied van de Mutual Gains Approach en doe actief mee in het gesprek. 

Het tweede webinar van de reeks 'Masters of the Mutual Gains Approach' gaat over:

Culturele barrières bij het toepassen van het Mutual Gains gedachtengoed door mr. Frans Evers

Dinsdag 6 april van 19.30 tot 20.30 uur

Frans Evers neemt ons mee langs (culturele) obstakels die tijdens onderhandelingen een rol kunnen spelen, waar wij ons vaak niet bewust van zijn. Juist het actieve bewustzijn hiervan en de wijze hoe hiermee om te gaan, spelen een doorslaggevende rol in het wel of niet slagen van (internationale) onderhandelingen. Frans Evers gaat in op onderhandelingslessen met inspirerende voorbeelden uit zijn jarenlange praktijk als onderhandelaar en beleidsbemiddelaar. Ze leren ons een (nog) beter voorbereide onderhandelaar te zijn.

Frans EversMr. Frans Evers heeft als onderhandelaar en onafhankelijk voorzitter ruim 40 jaar ervaring in binnen- en buitenland. Hij heeft stakeholders gezamenlijk tot oplossingen gebracht van conflicten die voorheen niet oplosbaar leken. Samen met professor Susskind licht hij in 'Het kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat' de vele aspecten van het Mutual Gains gedachtegoed toe met praktijkvoorbeelden uit Nederland. 

In diverse functies bij de rijksoverheid leidde hij onderhandelingen over milieubeleid en wetgeving en internationaal, onder andere in verband met de EU, de OESO en de VN. Als directeur-generaal van de RGD werkte hij aan de verbetering van de samenwerking met marktpartijen. Als hoofddirecteur van Natuurmonumenten was hij onder meer betrokken bij onderhandelingen over de aanleg van IJburg en de Tweede Maasvlakte. In binnen- en buitenland geeft hij trainingen en colleges over MGA binnen overheidsorganisaties, NGO's, het bedrijfsleven en aan vele universiteiten. 

Opzet webinar

De aangekondigde spreker licht het onderwerp voorzien van persoonlijke inzichten toe. Twee co-referenten, lid van het MGA-netwerk, geven een korte reactie. Daarin nemen zij ook de per chat binnen gekomen vragen vanuit de deelnemers mee. Vragen kunnen ook vooraf gesteld worden. Deze ontvangen we graag voor donderdag 1 april via info@mga-netwerk.nl. Na de sluiting om 20.30 uur is er de mogelijkheid kort informeel na te praten. Deelname is gratis. Na afloop van het webinar kun je je inschrijven voor het volgende webinar.

Aanmelden 6 april 2021

Andere data
Maandag 10 mei van 19.30 tot 20.30 uur | Self knowledge as a source of power in negotiations
Barbara Oliveira, Master Integral Coach, Founder of the Collaboration Lab and member CBI Global netwerk

Maandag 14 juni van 19.30 tot 20.30 uur | Resolving Land and Energy Conflics
Patrick Field, Managing director of CBI and associate director of the MIT-Harvard Public Disputes Program

 

Logos organisatie