Afsprakenkader experimenteermiddelen jeugdzorg

Afsprakenkader experimenteermiddelen jeugdzorg

Op 15 mei publiceerden de ministeries van VWS en VNJ samen met de VNG het afsprakenkader ‘Experimenteermiddelen jeugdzorg Utrecht’. 26 gemeenten, 10 zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de Provincie Utrecht hebben samen een werkbare regeling ontwikkeld die in de jaren 2013 en 2014 van kracht zal zijn. 

Deze regeling is met instemming ontvangen door het ministerie van VWS dat meegedacht heeft over de financiering onder de huidige wet en door de Inspectie Jeugdzorg. Met dit afsprakenkader krijgen de gemeenten in hun nieuwe regierol voor jeugdzorg -dicht bij het kind en het gezin- samen met de zorgaanbieders de broodnodige kans om te experimenten met nieuwe manieren om de jeugdzorg voor de toekomst in te richten.

Anneke van der Zwaart heeft vanuit p2 het proces voor dit initiatief begeleid. Zij hebben dit gedaan volgens de aanpak van Verbindend Onderhandelen, waarbij partijen met verschillende belangen en invalshoeken tot samenwerking komen.

Lees meer