Training Programmamanagement ruimtelijke opgaven

Training Programmamanagement ruimtelijke opgaven

17 en 18 april 2018

'Hoe pak je tegenwoordig complexe opgaven aan? De oplossing is programmamanagement: een bewezen aanpak die samenhang brengt, structureert, organiseert en helpt sturen.'

 

CREËREN VAN FLEXIBILITEIT EN RUIMTE

Momenteel hebben veel organisaties te maken met complexe opgaven, zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie, dijkversterking, waterberging, de nieuwe Omgevingswet, digitalisering et cetera. Dit zijn opgaven die niet gemakkelijk uitvoerbaar zijn en daar is programmamanagement voor nodig. 

In de training behandel je de manier waarop deze complexe opgaven omgezet kan worden naar een programma-aanpak. De aanpak sluit aan op de strategie van de organisatie en er wordt rekening gehouden met omgeving en de meervoudige belangen van stakeholders.

VOOR WIE IS DE TRAINING INTERESSANT?

  • Strategie-, en beleidsmedewerkers bij waterschappen, gemeenten, provincies, natuurbeheerders die nieuwe initiatieven moeten realiseren.
  • Projectleiders die zich bezighouden met gebieds- of stedelijke ontwikkeling.
  • Managers die voor een opgave staan om een programma op te zetten en te begeleiden.

MEER WETEN?

Bekijk de flyer  programmamanagement voor meer informatie over programma en kosten. Heb je inhoudelijke vragen over programmamanagement, stel deze aan Henk Hagenberg. Direct aanmelden? Vul onderstaand formulier in. 

Meld je aan