p2 verkent innovatieve aanpak spitsmijden in Rotterdam

p2 verkent innovatieve aanpak spitsmijden in Rotterdam

De Verkeersonderneming in Rotterdam is een uitvoeringsorganisatie die alle projecten uitvoert van het programma Beter Benutten Rotterdam 2012-2014.

Een van de innovatieve maatregelen op het gebied van vraagbeïnvloeding is spitsmijden 2.0 op de Ruit van Rotterdam. p2 is gevraagd een korte verkenning uit te voeren waarin centraal staan: innovatieve verleidings-/sturings-strategie voor spitsmijden, structurele samenwerking publiek-private partijen met forse cofinanciering vanuit de markt, aanbestedingsstrategie, samenhang met andere maatregelen van BB-Rotterdam.

Met behulp van interviews, consultaties en korte werksessies levert het p2-team begin oktober de Verkenning Spitsmijden Personen op de Ruit Rotterdam (SPORR) op. De verkenning wordt in nauwe samenwerking met De Verkeersonderneming uitgevoerd. Paul Veelenturf, Paul Manders en Onno Prevo zijn betrokken bij dit project.