p2 levert projectleider 'Smart Grid: rendement voor iedereen'

p2 levert projectleider 'Smart Grid: rendement voor iedereen'

p2 is geselecteerd als beste uit 19 aanbiedingen om het projectmanagement hiervan te gaan doen. Het gaat om een publiekprivate samenwerking tussen 11 partners, onder andere KEMA, Capgemini, Stedin, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit en Hogeschool Utrecht. Het Rijk financiert vanuit het topsectoren beleid, provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort en Utrecht zijn de regionale cofinanciers.

De snelle groei van duurzame energie dwingt tot het beter afstemmen van vraag en aanbod van energie. Het project ‘Smart grid: rendement voor iedereen’ beoogt systeemverandering: het commercieel exploiteren van intelligente elektriciteitsnetwerken, waarin verbruikers en opwekkers van energie met elkaar communiceren. Tegelijkertijd krijgen we inzicht in welke prikkels het meest effectief zijn om mensen op een duurzame manier met energie te laten omgaan.

De weg hier naar toe is verre van een bekend en uitgestippeld pad. Elwin ter Horst wordt verantwoordelijk voor een goede uitvoering en afhandeling van het project.