Ruimte voor de Waal Nijmegen

Ruimte voor de Waal Nijmegen

De komende tijd is voor iedereen te zien waar de toekomstige nevengeul bij Lent komt te liggen. 27 juni plaatste wethouder Jan van der Meer de laatste van 2600 vlaggetjes die de oevers van het oostelijk deel van de nevengeul weergeven. De nevengeul moet ervoor zorgen dat de Waal hier in de toekomst meer ruimte krijgt. Hij wordt ongeveer 3,5 km lang en 200 meter breed en loopt door naar het westen tot voorbij de nieuwe stadsbrug De Oversteek.

Het graven van een nevengeul vormt samen met de verplaatsing van de dijk, de bouw van drie bruggen en de aanleg van een nieuwe kade het plan Ruimte voor de Waal Nijmegen. Hierdoor ontstaat er - in het hart van Nijmegen - een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het plan is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen in Nederland meer ruimte aan de rivieren. In Nijmegen staat de start van de werkzaamheden gepland voor volgend jaar. Eind 2015 moet de waterveiligheid zijn gerealiseerd. Karsten Schipperheijn maakt als omgevingsmanager deel uit van het managementteam van dit project.