Ruimte voor de Waal Nijmegen: dijkteruglegging Lent

Ruimte voor de Waal Nijmegen: dijkteruglegging Lent

In Nijmegen wordt ruimte gegeven aan de rivier om overstromingen in het gebied te voorkomen.  Dat betekent een dijkteruglegging bij Lent en een nevengeul in de uiterwaarden. Een ingrijpende, maar duurzame oplossing.

Karsten Schipperheijn van p2 projectmanagement is omgevingsmanager voor het project Ruimte voor de Waal Nijmegen en onder andere verantwoordelijk voor de communicatie.

Huis-aan-huis nieuwsbrief over de dijkteruglegging

Bij ingrijpende veranderingen is heldere communicatie naar stakeholders en belanghebbenden essentieel. Bewoners in het gebied willen weten wat hen te wachten staat. Terecht, volgens Karsten Schipperheijn: “Als er letterlijk in je achtertuin gegraven wordt, heeft dat impact. Daarom hebben we nauw contact met de omgeving en informeren we omwonenden regelmatig over de voortgang van het project. Een voorbeeld is de hardcopy nieuwsbrief die huis-aan-huis verspreid is onder alle bewoners van Nijmegen Noord. Op die manier betrekken we hen bij het project, worden plannen toegelicht en kan eventuele overlast of ongemak worden uitgelegd.”

Onderwerpen in de Nieuwsbrief

  • Een interview met de technisch managers van i-Lent en de Gemeente Nijmegen
  • Een uitklapplaat met uitleg en foto’s van de huidige werkzaamheden
  • Verhuizing lindebomen 
  • Vondsten uit WOII
  • Lancering van de app Lentslide
  • Wie? Wat? Waal? Over de communicatieadviseur van i-Lent

Meer info over Ruimte voor de Waal