Ruimte voor de Vecht

Ruimte voor de Vecht

Ruimte voor de Vecht is een samenwerkingsprogramma waarin provincie Overijssel, gemeenten, waterschappen en verschillende andere organisaties samenwerken aan de veiligheid van de Vecht en de integrale versterking van het Overijsselse Vechtdal. De samenwerkingspartners hebben zich tot onder andere tot doel gesteld om een sociaaleconomische impuls te creëren en om de natuuropgaven te realiseren. 

Uitgaande van de nieuwe, steeds meer faciliterende, rol die de overheid gaat spelen in de ruimtelijke ontwikkeling, zoeken de partners in het samenwerkingsprogramma naar nieuw ondernemerschap in gebiedsopgaven waar natuurontwikkeling en economie elkaar raken en kunnen versterken. Het doel van de zoektocht naar een nieuwe aanpak is te stimuleren dat vooral ook private partijen, verantwoordelijkheid nemen voor inrichting en beheer van natuurontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om het daadwerkelijk realiseren van nieuwe initiatieven.

Anneke van der Zwaart en Ester de Bever begeleiden de eerste fase van dit proces. In deze eerste fase gaan ze op zoek naar de bereidheid en energie van zowel de partners in het programma als de gebiedspartijen, om dit proces met elkaar aan te gaan. Deze eerste fase fungeert als startmotor, die het samenwerkingsproces verder op gang moet brengen.