Volg Ruimte voor de Waal Nijmegen

Volg Ruimte voor de Waal Nijmegen

Project Ruimte voor de Waal Nijmegen vordert gestaag. Zie de werkzaamheden vanuit de lucht op bijgaand filmpje.

Afgelopen weekend zijn met een drone filmopnames gemaakt van het bouwterrein. Dit heeft geresulteerd in een filmpje, waarin de aanleg van de bruggen, kade, geul goed te zien zijn. Fantastische beelden.

Als omgevingsmanager maakt Karsten Schipperheijn deel uit van het managementteam van dit project. Het projectteam toetst en faciliteert de bouwcombinatie i-Lent die het project de komende jaren gaat realiseren. Hierbij betrekt Karsten tal van betrokkenen en partners bij thema's als leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, kwaliteit van het gebied, raakvlakkenmanagement en voorkomen van hinder tijdens de bouwfase.