Pluk meer dan alleen laaghangend fruit om ambities te realiseren
Pluk meer dan alleen laaghangend fruit om ambities te realiseren

Pluk meer dan alleen laaghangend fruit om ambities te realiseren

De meeste foodproducenten halen in het huidige tempo van verduurzamen niet hun ambitie om in 2030 duurzaam te produceren. Dat blijkt uit recent benchmarkonderzoek onder zo’n veertig foodproducenten in Nederland. Een groepje koplopers plukt nu al wél de vruchten van investeren in duurzaamheid! 

Een kleine groep foodproducenten is goed op weg om in 2030 grotendeels duurzaam te produceren. Dat blijkt uit recent benchmarkonderzoek onder zo’n veertig foodproducenten in Nederland. Wie investeert in duurzaamheid en daarvoor concreet beleid ontwikkelt, ervaart een hogere Return On Investment. Mooie resultaten voor zowel de producent als het milieu!

Wat mij opvalt uit de resultaten van ons trendrapport ‘Duurzaam produceren in de foodsector 2021’, is dat het ambitieniveau en de motivatie ontzettend hoog zijn. Duurzaam produceren is voor alle deelnemers een absolute must! Deze drive komt voornamelijk doordat klanten duurzamere producten en diensten eisen. Daarnaast is er de druk vanuit de ketenpartners en ook de wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol. Tegelijkertijd zie ik ook dat bij het merendeel van de deelnemers de resultaten van die ambitie nogal tegenvallen. Wie in dit tempo doorgaat, haalt z’n gestelde doelen voor 2030 zeker niet.

 

‘Voor de meeste foodproducenten zijn hun doelen om te verduurzamen vooral praktisch’

 

Juist investeren

Voor de meesten is de grootste uitdaging om te verduurzamen de grote stijging van de investeringskosten. Toch hoeft dit zeker geen belemmering te zijn om de ambities waar te maken. Een kleine groep koplopers (19%) uit ons onderzoek kijkt hier namelijk heel anders tegenaan. Zij ervaren dat investeren hen uiteindelijk voordelen oplevert. Denk aan lagere productiekosten; oftewel een hogere duurzame Return On Investment. Om hun ambities in 2030 wel te halen, investeren deze foodproducenten in concreet beleid, een uitgewerkt plan en een beschikbaar budget. Zo weten zij precies wie wat doet, wanneer, hoe en waarom. De juiste stappen waarmee ze ook echt duurzaamheidswaarde toevoegen aan hun processen.  

Laaghangend fruit geplukt

Voor de meeste foodproducenten is dit echter nog een brug te ver. Hun doelen om te verduurzamen zijn vooral praktisch. Denk aan het vergroten van hun voedselveiligheid, het efficiënter maken van hun energiebronnen en het verminderen van het grondstoffenverbruik. Daarmee hebben zij de ‘makkelijkste’ stappen inmiddels gezet. Maar dit geplukte laaghangend fruit is dus niet voldoende om de vaart erin te houden. Wat me opvalt is dat het groepje koplopers niet alleen andere doelen stelt - verminderen energieverbruik, circulair productontwerp en toepassen van duurzame secundaire materialen - maar dat ook hun motivatie om te verduurzamen van binnenuit komt. Zij verduurzamen vooral omdat ze het zelf graag willen. Bijvoorbeeld omdat hun CEO erg bevlogen is of omdat hun nieuwe generatie medewerkers daar om vraagt. Hun uitgangspunt is dus al anders!

Webinar-reeks met de koplopers

Natuurlijk snap ik heel goed dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan en dat de grootste uitdagingen in de next steps zitten. Want wat pak je, na alle praktische doelen, nu als eerste aan en is het de investering wel waard? Een van de tien aspecten waar koplopers meer resultaat bereikt hebben, is circulair ondernemen. Daarom organiseert P2 op donderdag 24 juni aanstaande een webinar over 'Grip op circulair produceren'. We gaan in gesprek met koplopers over hun ervaringen en hindernissen.

Ik hoop je daar te zien.

Andreas Oerlemans

andreas.oerlemans@p2.nl

+31 6 53 77 71 58