P2 publiceert Nationale Benchmark 'Duurzaam 'Produceren in de foodsector 2020'

P2 publiceert Nationale Benchmark 'Duurzaam 'Produceren in de foodsector 2020'

Ambities in de sector vragen om versnelling, daadkracht en kennisdeling.

De foodsector moet sneller verduurzamen om de ambities uit het Klimaatakkoord voor een lagere CO2-productie waar te maken. Dat blijkt uit onze eerste nationale benchmark ‘Duurzaam produceren in de foodsector 2020’. Andreas Oerlemans, projectmanager bij P2: “We zien een intrinsiek gemotiveerde kopgroep die verduurzaming in de hele bedrijfsvoering doorvoert. Als zij hun ervaringen delen, kan de hele branche hierin grote stappen zetten.”

De benchmark is uitgevoerd onder 60 toonaangevende voedsel- en verpakkingsproducenten in Nederland. Er is een duidelijke duurzaamheidsambitie onder de meeste bedrijven. Voor het daadwerkelijke ‘duurzaamheidsgehalte’ geeft een duidelijke groep koplopers (19%) zichzelf een 7,8, maar de totale groep blijft steken op een 6,6. Dit verschil tussen ambitie en realisatie laat zien dat de markt nog niet volwassen is.

Obstakels bij omschakeling

Andreas: “Het is opvallend, maar het is natuurlijk makkelijker om over duurzaamheid te praten dan om vanuit de eigen behoefte echt om te schakelen naar een duurzaam productiemodel. Veel bedrijven hebben de basis wel op orde en voldoen aan de wet- en regelgeving, maar dat maakt je nog geen duurzaam bedrijf.”

Een grote groep bedrijven ziet hoge investeringen als een obstakel om te verduurzamen. Daarbij wordt volgens Andreas niet altijd stilgestaan bij de kostenbesparingen en nieuwe afzetmogelijkheden die de investeringen kunnen opleveren. “Het levert ook wat op, bewijzen de koplopers. Bovendien moet je als bedrijf blijvend investeren om gezond te blijven.”

 

Intrinsieke motivatie

Bedrijven in de voorhoede onderscheiden zich vooral door stappen te zetten in duurzame energiebronnen, een lager energieverbruik, circulaire productontwikkeling en duurzame secundaire materialen. Ze hebben meestal ook een intrinsiek gemotiveerd management en een groep (vaak jonge) medewerkers die deze ontwikkeling omarmen. Het laat zien dat people en planet steeds essentiëler worden, aldus Andreas. “Bedrijven die hier niet goed mee omgaan merken dat steeds meer, het beïnvloedt hun reputatie negatief. Mensen kiezen steeds bewuster voor een werkgever of producten die positief bijdragen aan de samenleving.”

Andreas geeft aan dat het daarom belangrijk is om de samenwerking te zoeken met die betrokken medewerkers en externe stakeholders die invloed hebben op wat je maakt en doet. “Zo kan de overheid helpen door vervuiling extra te belasten of duurzame voedselproductie te stimuleren met subsidies of een btw-verlaging. Daar pleitte supermarkt Dirk van den Broek onlangs ook voor. Ook in de branche zelf zie je veel initiatieven voor kortere ketens om de footprint te verlagen. Kijk hoe je aansluiting kunt vinden bij dit soort initiatieven.”

Haalbare stappen

Het moet volgens Andreas bij de hele organisatie echt tussen de oren gaan zitten. “Je moet verduurzaming doorvoeren in al je bedrijfsprocessen. Dat vraagt om een visie en een plan, budget en eigenaarschap bij een persoon of afdeling, al is het een misvatting dat het allemaal in een keer geregeld moet zijn.” Bedrijven moeten volgens Andreas met elkaar hun ambitie voor de lange termijn bepalen en daar vervolgens stapsgewijs naartoe werken. “Op die manier kun je op korte termijn al beginnen. Stel dat je einddoel een volledig circulaire productiemethode is, wat is dan stap één?”  

Via samenwerking en ondersteuning kunnen bedrijven hierbij hulp inroepen. Andreas pleit ervoor dat koplopers andere foodbedrijven helpen met hun ervaringen: zij hebben een plan bedacht, budget vrijgemaakt en daadwerkelijk duurzame stappen gezet. “Deel die successen met elkaar! Laat zien hoe je bent begonnen, wat goed ging en wat minder. Leer als branchegenoten van elkaar om samen verder te komen.”

____________________________________________________________________________________________________________

Benchmark opvragen

Ben je ook benieuwd naar de resultaten uit de benchmark 'Duurzaam produceren in de foodsector'? Vraag hier de benchmark aan.

Webinar Circulair Ondernemen

Op donderdag 24 juni 2021 is ons webinar in het kader van de benchmark. Thema is Circulariteit: Grip op circulair produceren. Onder meer Swinkels Family Brewers en Royal Cosun komen aan het woord. Tijdstip 15.30 - 17.30 uur. Deelname is gratis.