p2 goes international!

p2 goes international!

Nadat p2’er Karsten Schipperheijn is vertrokken naar Toronto om daar een review uit te voeren over ‘The Urban Waterfront’, zal binnenkort Mirrijn van Eijk ook de grenzen van haar werkgebied gaan verleggen. In een tweeweeks intensief programma zal zij in Boston samen met Nederlandse en Amerikaanse young professionals kansen en initiatieven voor lokale watermanagement opgaven gaan verkennen.

Een kijkje in het programma:

Op 23 juni vindt de interdisciplinaire workshop ‘Boston’s Urban Metabolism; What keeps the city alive and growing? ’ plaats. Tijdens deze workshop geven de deelnemers aan het programma een presentatie over de casus waar zij de weken voorafgaand aan de workshop mee aan de slag zijn gegaan.  Er zijn vier casussen waar de deelnemers aan werken: het ontwikkelen van een business case voor waterbergingsmogelijkheden ontstaan door heftige regenval en storm voor Boston en Delft (Waterschap Delfland), het klimaatbestendig maken van het havengebied in Boston (Arcadis), in kaart brengen wat de blauwe voetafdruk van Boston is (KWR Watercycle Research Institute) en het ontwikkelen van initiatieven/maatregelen voor het klimaatneutraal maken van de National Reserve Bank (Deltares en National Reserve Bank).

 

Mirrijn zal vanuit p2 naar Boston afreizen om deel te nemen aan deze unieke kans. Ze zal de expertise van p2 met betrekking tot het managen van complexe processen en stakeholdermanagement inzetten om de stap te kunnen maken van het publieke naar het private domein. Lokale watermanagement opgaven gaan namelijk verder dan de publieke ruimte. Om de gevolgen van hevige regenval en water opstuwende stormen te verminderen zal er meer gekeken worden naar maatregelen die individuele huishoudens en bedrijven kunnen nemen. Voor meer informatie en blogs van de groep deelnemers in Boston, hou de website www.wetskills.com in de gaten!