FC Rotterdam gereed gemaakt voor 3e melkstroom

FC Rotterdam gereed gemaakt voor 3e melkstroom

Het project de Derde Melkstroom van Friesland Campina heeft ten doel de plant in Rotterdam in te richten voor de gescheiden ontvangst, ontroming en afleveren van reguliere melk als derde melkstroom.

Dit verzoek is voortgekomen uit het feit dat de productie in Maasdam volledig is overgezet op weidemelk en het wenselijk is dat de toekomstige logistieke kosten gerelateerd aan reguliere melk zo laag mogelijk gehouden worden. Op dit moment is er begonnen met de bouw van een tank.

Mirjam Wagenaar is gevraagd om vanaf januari 2013 de volgende fase van het project verder in de steigers te zetten en samen met het projectteam tot een succesvol resultaat te komen, waarbij extra aandacht wordt besteedt aan professionalisering van projectmanagement bij FC Rotterdam. Saillant detail is dat haar vader jarenlang bij FC Rotterdam heeft gewerkt.