Making Waves, het is gelukt!

Making Waves, het is gelukt!

Ideeën werken

Aquafarm zit in de  finale van Making Waves.

Aquafarm (een initiatief van een aantal partijen, waaronder P2) kwalificeert zich als 1 van de 15 mooiste Nederlandse innovaties. Op 7 september 2017 wordt duidelijk wie Nederland in Europa mag vertegenwoordigen.  Bekijk the pitch van Aquafarm