Making the waves, het is gelukt!

Making the waves, het is gelukt!

Ideeën werken

Aquafarm zit in de  finale van Making Waves.

Aquafarm kwalificeert zich als 1 van de 15 mooiste Nederlandse innovaties. Op  7 september 2017 wordt duidelijk wie Nederland in Europa mag vertegenwoordigen.  Bekijk the pitch van Aquafarm