Kijk mee in de (duurzame) keuken van de foodproducent!

Kijk mee in de (duurzame) keuken van de foodproducent!

Hoe hoog scoor jij als foodproducent op de duurzame meetlat en hoever zijn collega-bedrijven in dezelfde sector? Met de Nationale Benchmark Duurzaam Produceren in Food 2020 peilt P2 de markt. Want hoe je het ook went of keert, voor voedselproducenten speelt verdere verduurzaming de komende jaren een grote rol. Zo’n honderd bedrijven gaven inmiddels een kijkje in hun keuken. Nieuwsgierig hoe zij ervoor staan en hoe jouw bedrijf scoort? Doe ook mee! 

Kunnen we over 25 jaar nog wel iedereen van voedsel voorzien zonder de planeet helemaal uit te putten? Een vraag die wereldwijd veel aandacht krijgt; ook in ons land. We willen minder voedsel verspillen, circulaire verpakkingen en zo min mogelijk restafval achterlaten. Dus moeten we efficiënter omgaan met water, energie, grondstoffen en land en onze reststromen beter benutten. Maar hebben food producerende bedrijven al de juiste balans gevonden tussen duurzaam winst maken, zorg voor milieu en hart voor de mens? Daar is P2 ontzettend benieuwd naar.

Dat er in een behoorlijke vaart veel op je afkomt als food producerend bedrijf is duidelijk. Op welke manier maak jij de omslag en hoe snel? 

Urgentie voelbaar

Voor 2050 moeten we van het gas af en volledig circulair zijn; dus de urgentie is zeker voelbaar. Hoewel bij veel food producenten duurzaam produceren hoog op de agenda staat, blijft de opgave complex. Want welke keuzes moet je maken om in de toekomst succesvol te zijn? Heb je de juiste mensen en skills in huis? Welke maatregelen en processen raakt het? Voldoe je aan de verwachtingen van partners, leveranciers en klanten? Kun je reststromen omzetten in waarde? En waar begin je?

Inzicht krijgen in al deze vragen is ontzettend waardevol. Het geeft zicht op de duurzame keuzes die jij moet maken. Tegelijkertijd minimaliseert het de risico’s die er zijn in de overgang naar duurzaam produceren. Dat er in een behoorlijke vaart veel op je afkomt als food producerend bedrijf is één. Maar hoe snel en op welke manier jouw bedrijf die omslag kan maken is twee. Daar helpt P2 de deelnemers uit de benchmark graag verder mee.

De komende jaren gaat het succes van veranderingen van grote invloed zijn op de concurrentiepositie en de toekomst van jouw bedrijf.

Benchmark jezelf

De interesse naar verduurzaming in de food producerende sector is er wel degelijk. Zo verleenden inmiddels al zo’n honderd bedrijven hun medewerking. Ben jij ook nieuwsgierig hoe wendbaar je bent en of je alles in huis hebt voor die balans tussen People, Planet én Profit? Doe dan mee aan de Nationale Benchmark Duurzaam Produceren in Food 2020. Super interessant omdat je als invuller direct weet hoe ze ervoor staat ten opzichte van andere foodproducenten in Nederland, maar ook voor welke uitdagingen je nu staat en welke je nog kunt verwachten. En heel waardevol: je krijgt gratis een gedegen trendrapport naar aanleiding van de resultaten van alle deelnemers. Een direct kijkje in de keuken dus, waarmee jij jezelf kunt vergelijken met anderen. De komende jaren gaat het succes van jouw veranderingen van grote invloed zijn op de concurrentiepositie en de toekomstbestendigheid van jouw bedrijf. Ben jij er klaar voor?