Karsten Schipperheijn van p2 in het Financieele Dagblad kritisch over wijze van introductie van schaliegas

Karsten Schipperheijn van p2 in het Financieele Dagblad kritisch over wijze van introductie van schaliegas

Karsten Schipperheijn stelt vandaag in het Financieele Dagblad dat de blinde vlek voor het menselijk aspect de introductie van schaliegas op een laag pitje zet.

"De overheid en het bedrijfsleven hebben het gas verkeerd gelanceerd, waardoor de introductie alleen maar verliezers kent", aldus Schipperheijn. De meeste beschikbare rapporten gaan over technische zaken en de conclusies zijn dat de risico's van proefboringen beheersbaar zijn. Maar waar blijft het menselijke aspect van zo'n ingrijpend proces? Volgens Schipperheijn wordt in de documenten geen aandacht besteed aan hoe je de omgeving kunt betrekken bij zo'n complexe en gevoelige omgeving. "Ik pleit niet voor of tegen schaliegas, maar voor een professioneel en gebalanceerd proces."