Gezonde voeding in jouw gemeentebeleid: draag bij aan gelijke kansen!

Gezonde voeding in jouw gemeentebeleid: draag bij aan gelijke kansen!

Verkenning:

Hoe een gemeente haar lokale preventiebeleid kan versterken

Iedereen heeft het recht om als vanzelf gezonde en duurzame keuzes te maken. Dit is een breed thema dat binnen gemeenten vanuit diverse beleids-invalshoeken opgepakt kan worden. Het Voedingscentrum heeft kennis over hoe voedingsbeleid preventie kan versterken en wil graag verkennen met gemeenten hoe het Voedingscentrum gemeenten hierin kan ondersteunen. Met het doel een gezondere en duurzamere leefomgeving te realiseren. Wil jij met ons in gesprek?

Naar wie zijn we op zoek?
Beleidsadviseurs/-medewerkers, waaronder JOGG-regisseurs, bij een gemeente die betrokken zijn bij het opstellen van lokaal gezondheids- of preventiebeleid, of een ander relevant beleidsterrein, zoals het sociaal domein of fysieke/ ruimtelijk domein.

Jouw bijdrage en wat levert het op
We gaan met elkaar in gesprek, bij voorkeur bij de gemeente zelf. Het gesprek zal ongeveer een uur duren en zal plaatsvinden in de maand oktober en november van dit jaar. Als dank voor jouw deelname biedt het Voedingscentrum, indien gewenst, een adviesgesprek aan. Jullie worden over de resultaten geïnformeerd. De nieuwe inzichten uit deze verkenning kunnen ook andere gemeenten helpen in het versterken van hun gemeentelijk voedingsbeleid.

Het onderzoek
Het Voedingscentrum is opdrachtgever van het onderzoek. Lia de Ryck en Karlijn Oomen van P2 voeren het onderzoek namens het Voedingscentrum uit.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de uitkomsten zullen anoniem worden verwerkt. Ben jij of ken jij iemand die mee wil doen aan dit onderzoek of wil je meer informatie? Stuur dan een mail aan Lia of Karlijn.  Of reageer via onderstaand formulier. Alvast enorm bedankt en graag tot snel!

Meld je aan