Gemeente Dordrecht gereed voor Jeugdzorg in januari 2015?

Gemeente Dordrecht gereed voor Jeugdzorg in januari 2015?

De decentralisatie jeugdzorg staat voor de deur. Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In de regio Zuid Holland Zuid zijn 17 gemeenten een gemeenschappelijke regeling overeengekomen voor de zwaardere jeugdzorg.

p2 heeft voor het programmateam dat hier verantwoordelijk voor is een aantal strategische sessies begeleid. Nu moet de slag gemaakt worden naar de praktische inrichting van jeugdteams, onder andere in Dordrecht. Sinds 1 juli staan Leon van Hoof en Robbin Pennings hiervoor aan de lat.

Zij werken met alle partijen: zorgaanbieders, Stichting Jeugdteams, programmateam en gemeente aan het operationeel maken van de teams per 1-1-2015. Ze zorgen voor helder opdrachtgeverschap, communicatie naar alle partijen en de faciliteiten zodat op 1 januari de hulpverleners kunnen doen waar ze goed in zijn: hulpverlenen aan jongeren in de knel.