Energie black out dreigt in 2020

Energie black out dreigt in 2020

Paul van Ruiten en Elwin ter Horst (inmiddels beide oud p2'ers) hebben een artikel geschreven over de energie transitie. Dit artikel is gepubliceerd in Facilitair en Gebouwbeheer van september.

De consument begrijpt het energiejargon niet. Nederland wordt bestookt met slimme meters die hen eens per twee maanden in een geheimtaal van kWh, m2 en GJ een overzicht geeft van hun energieverbruik, waardoor consumenten in het duister tasten over de bijdrage die ze kunnen leveren aan de overgan naar een duurzame samenleving.

.... De sleutel tot de overgang naar een duurzame energievoorziening is dus niet alleen duurzaam produceren, maar vooral ook duurzaam consumeren. Hele artikel lezen?