Elwin ter Horst spreker tijdens 5e themamiddag Smart Grids Nederland

Elwin ter Horst spreker tijdens 5e themamiddag Smart Grids Nederland

Op 19 november 2013 werd de 5e themamiddag Smart Grids Nederland gehouden over hoe de Nederlandse energievoorziening het beste slimmer kan worden gemaakt. Elwin ter Horst van p2 was een van de sprekers tijdens dit evenement bij Movares in Utrecht.

We zijn het er allemaal over eens: de Nederlandse energievoorziening moet slimmer. Niet alleen om te voorzien in onze toekomstige energiebehoefte maar ook om de ontwikkelingen rondom duurzame opwekking aan te kunnen. Het recent verschenen Energieakkoord onderstreept dit. De vraag is: op welke manier kan dit het beste gebeuren? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? En starten we kleinschalig of juist niet? Tijdens het evenement werden deelnemers uitgedaagd om hun visie op bovenstaande vragen te geven en hun idee, project en product voor het voetlicht te plaatsen.

Smart Cities

Het onderwerp van Elwin ter Horst, als vertegenwoordiger van de Taskforce Innovatie Regio Utrecht, was “Co-creatie als aanjager van smart grid diensten voor iedereen”. De presentatie van Elwin ter Horst kan hieronder worden gedownload.