Mooi project bij EDSN

Mooi project bij EDSN

p2 verzorgt het programma-  en transitiemanagement voor het programma Stroomopwaarts vanuit EDSN. Op 1 april 2013 treedt een nieuw marktmodel energie in werking, het resultaat van een lang voorbereidingstraject om de Nederlandse consument minder administratie en meer flexibiliteit te bieden om van leverancier te wisselen.

De belangrijkste veranderingen zijn dat de netbeheerders en leveranciers gezamenlijk factureren, de realisatie van een centraal aansluitingenregister van de gezamenlijke netbeheerders en een nieuw formaat berichten voor alle wijzigingsprocessen. Taak is om te zorgen dat de implementatie probleemloos verloopt en dit is een complexe opgave vanwege het grote aantal partijen, de ruimte voor interpretatie mogelijkheden van de richtlijnen en de balans tussen klantimpact, kosten en effectiviteit.