Duurzame energieprojecten

Duurzame energieprojecten

Hans Kursten verzorgt al een aantal jaren een dag over Duurzame Energie bij de verkorte opleiding Energiemanagement. 

Recentelijk is besloten door IIR om ook een aparte opleiding aan Duurzame Energie te wijden. Hans vervult daarbij de rol van hoofddocent/begeleider. 

De markt voor duurzame energie is volop in beweging en steeds meer projecten vinden hun weg naar de markt. Met het Energieakkoord worden concrete maatregelen genomen om de energietransitie van Nederland te faciliteren en in 2020 14% duurzame energieopwekking te realiseren. 

Om de kansen van deze verduurzamingsslag te benutten en de risico’s in kaart te brengen, is de nieuwe verkorte opleiding Duurzame Energieprojecten ontwikkeld. Experts uit de markt bieden u kennis en expertise van de duurzame energiemarkt, beleid, procedures en projectfinanciering. Alle ingrediënten om een succesvolle business case te ontwikkelen én realiseren!