Green Quest prijs voor DMV Friesland Campina

Green Quest prijs voor DMV Friesland Campina

p2 feliciteert DMV, FrieslandCampina met de Green Quest! Als preferred supplier van FrieslandCampina delen we de focus op duurzaamheid. Ook zijn we blij dat het bedrijf langs deze weg investeert in de verduurzaming van haar processen. 

Met een team van p2'ers, een combinatie van deskundigheid in de voedingsindustrie en duurzaamheidprocessen, hebben we meegedacht over verbeteropties die passen bij de green quest. Een aantal van de ideeën zijn al via Twitter gecommuniceerd. 

 • Samen met klanten ontwikkelen van voedingsingrediënten die verzadiging bevorderen, en daardoor kunnen bijdragen aan gezond gewicht, b.v. op basis van oligosachariden
 • Slim maatschappelijk investeren in duurzame energieopwekking:
  • Eigen terrein (en daken gebouwen) gebruiken voor duurzame opwek wind en zon
  • Samenwerking met Rijkswaterstaat, duurzame opwek langs infrastructuur (met name van windenergie!)
  • Samenwerking met bewoners en bedrijven in omgeving, participatie – vorming energiecoöperatie
  • Stimuleren en faciliteren duurzame opwek bij boerenleden (zon, wind, biogas etc.)
 • Grondstoffen indampen bij de bron: logistieke besparing

Ter ondersteuning van dit initiatief investeert p2 mee in verduurzaming van DMV FrieslandCampina. p2 biedt FrieslandCampina 10 dagen projectmanagement capaciteit aan om te helpen bij de realisatie van in de Green Quest naar voren gekomen ideeën!