De omgevingswet komt er aan

De omgevingswet komt er aan

De omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit. De wet treedt op 1 januari 2021 in werking.

Veel gemeenten werken al in de geest van de Omgevingswet

Werken vanuit vertrouwen en draagvlak in de omgeving. Burgers en bedrijven centraal stellen en niet de regels. 

Reden voor een aantal experts om hier een boek over te schrijven. Als hulpmiddel en om de bedoeling van de wet te duiden. Het boek is het product van een samenwerking tussen Peter Prins, Gerwin Gabry, Eric Brugman, Liesbeth van der Leijen, Frans Tonnaer, Selma van Velsen, Frans van der Loo, Ineke van Leeuwen en Trees van der Schoot. Ieder heeft vanuit het eigen werkgebied input geleverd. 

Als inspiratiebron hebben vele parlementaire stukken, artikelen, blogs en bijeenkomsten gediend.

De auteurs hopen dat het een aanzet zal zijn voor een prettige cultuurverandering.

Boek bestellen? Klik hier.