Creëer succes in de energietransitie

Creëer succes in de energietransitie

Het succesvol realiseren van ideeën is soms afhankelijk van factoren waar je in eerste instantie helemaal niet aan denkt. Dat werd mij weer eens duidelijk in het proces rondom de transitie van diesel naar LNG als brandstof voor transport over de weg en het water.

LNG als transportbrandstof

Onlangs werden we gevraagd voor een proces om de haalbaarheid van het toepassen van LNG als transportbrandstof in kaart te brengen. (LNG is de afkorting voor Liquified Natural Gas, ofwel aardgas dat gekoeld en onder druk gebracht gebruikt kan worden als brandstof voor onder andere vrachtwagens, binnenvaart- en zeeschepen.) Voordeel van LNG boven diesel is een reductie van fijnstof met ongeveer 20%. Daardoor kan het transport in een bepaald gebied toenemen zonder dat de omgevingskwaliteit af neemt.

Hoe kunnen we het toepassen van LNG versnellen?
Als start van het proces hebben we een inventarisatie gemaakt van bedoelingen en belangen van de spelers in de LNG keten. Daarna hebben we tijdens een ronde tafelbijeenkomst vast gesteld wat iedereen kan bijdragen aan het versnellen van het toepassen van LNG.

De sleutel tot het succes voor het toepassen van LNG werd toegelicht door een LNG-gebruiker van het eerst uur: Albert Heijn. Albert Heijn heeft zichzelf als doel gesteld om op een duurzame en veilige manier haar klanten te bedienen. De klanten van Albert Heijn vragen daar steeds vaker om. Maar Albert Heijn is ook een bedrijf dat graag op de kosten let.

Andere tijden
De transportspecialist van Albert Heijn legde tijdens de ronde tafelbijeenkomst uit waar het geheim lag van de business case. De sleutel lag in het gebruik van de randen van de dag: de vroege ochtend en de avond!

‘Is dat nieuw?’ hoor ik u denken. Beperkingen in aflevertijden, soms door het instellen van venstertijden, zijn door de gemeente bepaalde tijdstippen waarop winkels bevoorraad mogen worden door vrachtwagens. In stedelijke centra is dit tijdstip meestal tussen 7.00 tot 11.00 uur. In Nederland heeft ongeveer de helft van de gemeenten venstertijden ingesteld. Venstertijden worden onder andere ingevoerd om het winkelklimaat te verbeteren (minder overlast voor het winkelend publiek), om de verkeersveiligheid te verbeteren en vooral om geluidsoverlast te verminderen.

Wat is het geval? LNG motoren maken minder lawaai dan diesel motoren. Daarom mogen LNG trucks ook in de randen van de dag, ‘s morgens voor 07:00 en ’s avonds na 19:00 uur de winkels bevoorraden.

Voordelen LNG-trucks
Door trucks op LNG te laten rijden, krijgen ze driedubbel voordeel. Niet alleen hebben ze lagere brandstofkosten, want LNG is goedkoper dan diesel (al zijn LNG trucks nog wel duurder in de aanschaf), en mogen ze buiten de venstertijden aanleveren, maar doordat de LNG trucks voor de files uit rijden, hebben ze minder vertraging, en kunnen meer uren per dag de winkels bevoorraden. Per jaar kunnen dus ook de kosten van een truck over meer gebruiksuren worden afgeschreven.

Mijn conclusie
Bij de start van een proces om ideeën te realiseren heeft het meerwaarde om niet alleen over haalbaarheid na te denken, maar ook over de uitvoerbaarheid; dus om de lucht schoner te maken moeten we de stad stiller maken. Een proces dat begint vanuit de wens om schoner en energiezuiniger te vervoeren, wordt uiteindelijk ook ondersteund door het terugdringen van geluidsoverlast.

Dat helpt het milieu, en de portemonnee. Zo zie je maar: succes komt soms uit een onverwachte hoek.

Paul van Ruiten, ex p2'er