Congres dossier dilemma's woonbeleid op 13 november

Congres dossier dilemma's woonbeleid op 13 november

Leon van Hoof spreekt 13 november op het congres. Een studiedag over de bestuurlijke aanpak van prioritering in het gemeentelijke en regionale woningbouw.

Het is een studiedag over de bestuurlijke aanpak van prioritering in het gemeentelijke en regionale woningbouw: marktoverview, kansen, rollen, methodieken voor bestuurlijke (her)prioritering in de woningbouw. Gericht op de afstemming van de toekomstige vraag met regionale aanbod in kwantitatieve én kwalitatieve zin:

  • Hoe ga je als bestuurder met de regio en het vastgoedakkoord om?
  • Hoe ga je met corporaties om?
  • Op naar een nieuwe rol van de gemeenten!

Organisatie is in handen van Management Producties. Kennispartners zijn Facton en p2. 

Leon van Hoof belicht het onderwerp Bestuurlijk Draagvlak bij Prioriteringsproces.