Boek Agile Project Management is uit

Boek Agile Project Management is uit

Hoe stuurt een organisatie nu zijn verbeterinitiatieven? Welke doe je wel, welke doe je niet, hoe zorg je ervoor dat je resultaten haalt? Veel organisaties worstelen ermee en komen vaak te zitten – gedreven vanuit budgetcycli en een roep om plan&control – met een jaarlijkse rituele dans die veel moeite kost, en naast soms resultaten vooral veel frustratie oplevert.

Portfolio management moet veel flexibeler zijn dan dat. Je moet eigenlijk voortdurend bezig zijn met de vraag “doe ik de goede dingen om de goede redenen”. Maar dat blijkt eenvoudiger gezegd dan gedaan. Hoe kom je dan tot die wendbare organisatie? Waar moet je aan denken? 

Boek Agile Portfolio Management

Eind 2016 werd Peter Coesmans gevraagd door het Agile Business Consortium in de UK om toe te treden tot een denktank die met deze vraag aan de slag ging. Begin 2017 kwam het plan om een boekje hierover te maken, en is hij 1 van de 4 auteurs geworden. Het boekje heet Agile Portfolio Management, en is een boekje dat op basis van veel ervaring handvatten biedt om het proces goed in te richten en uit te voeren. Gericht op het bereiken van (meer-)waarde. Bruikbaar in de Agile wereld, maar vooral ook daarbuiten (Agile portfolio’s kun je prima doen met lineaire initiatieven). Bruikbaar in de IT, maar vooral ook daarbuiten. Het boekje bevat veel stof tot nadenken. Het is geen kookboek, want daarvoor is de materie te weerbarstig. Het is vooral een handboek koken: waar moet je aan denken om in jouw situatie mooie gerechten te serveren.

Peter’s bijdrage

lag – naast dat hij de Agile wereld goed kent – ook in de koppeling van de agile wereld met de lineaire projectenwereld, waar hij ook in opereert, en in de koppeling met het gedachtengoed van IPMA programma- en portfolio management waaraan hij eerder meewerkte. Maar vooral lag zijn bijdrage in het praktijkgericht maken en houden van het verhaal, als een van de mensen die niet alleen nadenkt over het vak, maar het vak ook dagelijks uitvoert. Zo werd ook dit idee gerealiseerd, op een agile manier dus binnen 9 maanden.

Boek bestellen? Klik hier.