Beleidsverkenning Waddengebied aangeboden aan de Tweede Kamer

Beleidsverkenning Waddengebied aangeboden aan de Tweede Kamer

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft een samenwerkingsverband van P2, Rho adviseurs en proDO consult gewerkt aan een Beleidsverkenning voor het waddengebied.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), heeft een samenwerkingsverband van P2, Rho adviseurs en proDO consult in de periode mei 2016 tot en met maart 2017 gewerkt aan een Beleidsverkenning voor het Waddengebied. Deze Beleidsverkenning is op 6 juli 2017 door de Minister van IenM naar de Tweede Kamer gestuurd voor verder debat. De beleidsverkenning en de begeleidende brief met een samenvatting is te vinden met de volgende link: klik hier.

Het doel van de Beleidsverkenning was om het speelveld en de mogelijke opties (met voor- en nadelen, kansen en bedreigingen) voor toekomstig beleid en beheer van het waddengebied in beeld te brengen. Met als hoofdvraag of dit moet leiden tot aanpassingen van het huidige beleid. De blik was vooral gericht op de planperiode 2020-2030.

De rapportage van de Beleidsverkenning van 31 maart 2017 levert bouwstenen voor een beleidsontwikkelingstraject dat uiteindelijk leidt tot de implementatie in het instrumentarium van de Omgevingswet. De Beleidsverkenning is tot stand gekomen met de regio en is uitvoerig besproken in het Regiecollege Waddengebied. Het Regiecollege heeft in de brief van 16 februari jl. positief geadviseerd over de beleidsverkenning. 

P2, Rho adviseurs en proDO consult hebben ieder vanuit hun eigen deskundigheid en perspectief hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. Wij hopen dat dit een goede basis vormt voor meningsvorming in de Tweede Kamer en daarbuiten. 

Het mooiste natuurgebied van Nederland is gebaat bij duidelijke keuzes en slimme combinaties van opties ten aanzien van natuur en economie en regelgeving die dergelijke combinaties faciliteert. De beleidsverkenning biedt hier zeker de nodige aanknopingspunten voor.  

Voor vragen en opmerkingen over het rapport kan men in eerste instantie terecht bij het Ministerie van IenM. Het kan echter zijn dat er specifieke vragen zijn, die door de samenwerkende bureaus moeten worden beantwoord. Dan kan men hiervoor terecht bij info@p2.nl.

 

 

 

 

 

BEANTWOORDEN ALLEN BEANTWOORDEN DOORSTUREN