Meervoudig gebruik assets waterschappen

Meervoudig gebruik assets waterschappen

Meervoudig gebruik assets waterschappen; What's (no) good for me, is good for you!
Op 24 april was er een vrije denksessie, met de blik gericht op overmorgen is men op zoek gegaan naar de bredere gebruiksmogelijkheden van de waterschaps-assets. 

Bekijk de uitnodiging voor de bijeenkomst. De bijeenkomst is een eerste stap, waarin met ondernemers, vrije denkers, bestuurders en ambtenaren van diverse waterschappen nagedacht is over water en de mogelijkheden die de samenwerking met waterschappen zouden kunnen bieden. Wat zijn de beste ideeën en welke zouden zelfs tot realisatie kunnen komen?

Het beste idee wordt beloond met een prijs!
De prijs voor het beste idee bestaat uit een begeleiding en uitwerking door p2 en WaterWegen tot een concreet projectplan. Omdat er nu eenmaal genoeg fantastische ideeën op de plank verdwijnen, zorgen zij er samen met de bedenkers voor dat het idee bij diverse platforms onder de aandacht wordt gebracht.

Robertjan Zonneveld reikt de prijs uit. Bekijk het filmpje.