Appèl aan de beleidsmedewerker: motor van verandering

Appèl aan de beleidsmedewerker: motor van verandering

Het zweet stond hem onder de oksels, maar oh wat had het gesprek met ouders hem veel opgeleverd. Pieter, beleidsmedewerker bij een grote gemeente, sprak met ouders over preventie, één van de speerpunten van het sociaal beleid. Een open gesprek zonder eigen agenda. Niet van achter zijn bureau, maar buiten het kantoor. Op zoek naar het perspectief van ouders. 

 

Daarom dit appèl aan de beleidsmedewerker! Als motor van verandering, is het zijn/haar taak de veranderkracht te organiseren en vast te houden. De beleidsmedewerker is in staat om samenwerkingspartners en uitvoerende afdelingen in de verandermodus te krijgen. Gaat in gesprek, luistert, legt verbindingen en prikkelt met nieuwe inzichten. Hij/zij maakt de systeemwereld dienstbaar aan de leefwereld door knelpunten in het gemeentelijk apparaat weg te werken. Het werk is niet klaar als het beleid geschreven is, dan start het pas.

lege agenda 500x334

De beleidsmedewerker heeft daarbij een helder doel voor ogen en weet wat het is om te sturen in onzekerheid en is in staat een brug te bouwen terwijl hij/zij erover heen loopt. 
Dat vraagt om scherpe keuzes; minder en korte intern overleggen, minder schrijfwerk, meer tijd voor directe communicatie en voor niet-geplande activiteiten. Een anders gevulde agenda dus. En dat gaat niet automatisch. 

Pieter merkte dat door zijn andere manier van werken niet alleen hij, maar ook zijn team en de buitenwereld  in beweging kwam. Hoe vaar jij met de transformatie; is dit al zichtbaar in je agenda en je handelen ? Hoe ervaar jij de rol van beleid en het beleidsteam in het sociaal domein? Is het de motor van verandering?